Zacht als het kan, hard als het moet...

Zacht als het kan, hard als het moet...

Zacht als het kan, hard als het moet...

Zacht als het kan, hard als het moet...

Schuldbewaking

Wat is schuldbewaking?

Indien na de minnelijk- en of gerechtelijke procedure(s) blijkt dat de vordering niet invorderbaar is omdat we de debiteur niet kunnen vinden of dat die momenteel niet solvabel is of... wat kan u dan doen? U kan uw vordering dan overdragen naar onze schuldbewaking. In onze schuldbewaking gaan wij uw debiteur "bewaken" door op geregelde tijdstippen na te kijken of de schuld niet opnieuw invorderbaar is. 

Hierbij zullen we de vordering op regelmatige tijdstippen reactiveren en opnieuw contacteren.

Voorwaarden:

  • Vordering is onbetwist
  • Vordering is niet verjaard op het moment van opstart van de schuldbewaking
  • Vordering heeft minimaal een minnelijke fase doorlopen